ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธจ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมสถานศึกษาเอกชน

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในการประชุมและมอบนโยบายการบริหารงาน ในบริบท
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา


ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 112 อัตรา

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท กับผู้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2560
จำนวน 112 อัตรา ประกอบด้วย เอกภาษาไทย 11 อัตรา เอกภาษาอังกฤษ 21
อัตรา เอกนาฎศิลป์  2 อัตรา เอกคณิตศาสตร์ 25 อัตรา เอกปฐมวัย 8 อัตรา
เอกวิทยาศษสตร์ทั่วไป 6 อัตรา เอกคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา เอกประถมศึกษา
3 อัตรา เอกอุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา เอกสังคมศึกษา 18 อัตรา พลศึกษา 2
อัตรา เอกเกษตร 4 อัตรา เอกเคมี 1 อัตรา เอกฟิสิกข์ 1 อัตรา เอกภาษาจีน
2 อัตรา โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560


บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม
2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งสิ้น กว่า 200 คน โดยมีคณะแพทย์ พยาบาลจาก
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้การบริการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้


กิจกรรม "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในอำเภอท่าเรือ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ
ทำดีเพื่อพ่อ" ณ โรงเรียนวัดเทพคันธาราม อ.ท่าเรือ จำนวน 200 ต้น เพื่อรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ยั่งยืนต่อไป


วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รองศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช" โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีถวายเทียนจำนำพรรษา

         เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะข้าราชการ นำเทียนจำนำพรรษา ไปถวาย
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา และวัดเทพคันธาราม อ.ท่าเรือ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประชุมการจัดทำ VTR

           เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR แนะนำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป


ถวายเครื่องสังฆทานพระราชทาน

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมพิธีอัญเชิงเครื่องสังฆทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายแด่พระสงฆ์
วัดท่าการ้อง ที่ร่วมสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และเจริญพระพุทธมนต์ในพระราช
พิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี นายสุจินต์
ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

        เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 ที่่สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายพิเชียน
ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในามผู้อำนวยการลูกเสือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี กองคณะลูกเสือ เนตรนารี
กว่า 200 คน ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ในครั้งนี้ประชุม อกศจ.ด้านพัฒนาการศึกษา

            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ประธาน
อนุกรรมการในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ขอความเห็นชอบการขอยกเลิก ขออนุญาต
จัดตั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2560 และขอความ
เห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.อย.เขต 2


              

                    ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
                           ด้านบริหารงานบุคคล

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ด้านบริหารงานบุคคล ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาวาระด้านการบริหาร
บุคคล


สนง.ศธจ.อยุธยา ร่วมใจกันทำดอกไม้จันทน์

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ
จิตอาสา ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์กว่าพันดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำดอกไม้จันทน์ ส่งมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในวันวันที่ 29 มิถุนายนนี้อยุธยาวิชาการ

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง "อยุธยาวิชาการ" ระหว่างวันที่
19 - 21 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายจรินทร์
จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้น 
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง "ศาสตร์
ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจราชการ ตรวจความพร้อม

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา10.00 น.-12.00น.
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมสภาพความพร้อม
สภาพปัญหาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา


ในหลวง ร.10 พระราชทานสิ่งของให้โรงเรียน

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องค์มนตรี
ผู้เชิญของพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(ร.10) มอบเครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนตำหนักเพนียด และพระราชทานอาหาร
จัดเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนในครั้งนี้ด้วย


รมช.ศธ.เยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         เมื่่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา และ น.ส.กัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ร่วมให้การต้อนรับ มล.ปนัดดา ดิศสกุล รมช.ศึกษาธิการ เดินทางมาพบปะคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมพบปะพูดคุย พร้อม
มอบนโยบาย หลังจากนั้นเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา "เปิด นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0" และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "นำศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาประเทศ" ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา (ITA)


พิธีบำเพ็ญกุศล

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี


โครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยา ประธานในการมอบบ้านให้นักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุข
สู่ลูก สพฐ." ให้แก่ ด.ญ.ลัดดาวรรณ นิลกรณ์ ชั้น ม.3 และ ด.ญ.วณิชา นิลกรณ์ ชั้น ป.1
ร.ร.วัดบางสงบ ซึ่งบ้านพักหลังเดิมของนักเรียนถูกเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
ในการสร้างบ้านให้นักเรียนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 บริษัท ซี.เค.บี.เพลท สตีล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2 แสนบาท


วันคล้ายวันสวรรคต ร.8

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนคร-
ศรีอยุะยา พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายและ
วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ รัชกาลที่ 8 ณ โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย


ส่งมอบตัวข้าราชการไปศึกษาธิการจังหวัดฯ

          นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทำพิธี
ส่งมอบตัวและมอบของที่ระลึก ให้กับข้าราชการในสังกัด จำนวน 23 ราย ไปปฏิบัติหน้าที่
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560


แสดงความยินดีศึกษาธิการจังหวัดฯ

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร เดินทางมารับ
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภิรมย์ นันทวงศ์ อดีต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมมอบช่อดอกไม้ สิ่งของ แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
อย่างอบอุ่น